Privatumo politika

Jūsų apsauga!

Mangabis.lt yra įsiparegojęs apsaugoti vartotojų privatumą. Šis įsipareigojimas atspindi vertę, kurią suteikiame mūsų klientų, verslo partnerių ir kitų asmens duomenis teikiančių asmenų pasitikėjimui.

1. Ką numato šis Privatumo pranešimas?
Šis Privatumo pranešimas („Pranešimas“) numato Mangabis.lt asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Jis taikomas bet kokiai asmeninei informacijai, kurią mums suteikiate ir bet kokiai asmeninei informacijai, kurią gauname iš kitų šaltinių. Šiame Pranešime pateikiami mūsų veiksmai ir Jūsų teisės, susijusios su Jūsų asmenine informacija. Šis Pranešimas nėra sutartis ir nė vienai iš šalių nesukuria teisių ir pareigų, išskyrus numatytas asmens duomenų apsaugą reguliuojančiuose teisės aktuose.

2. Kas atsakingas už jūsų informaciją?
Šiame Pranešime naudojama sąvoka „Mangabis“ reiškia interneto svetainę www.mangabis.lt, įskaitant susijusias svetaines (taip pat naudojama „mes“, „mus“ ar „mūsų“). Mangabis.lt yra atsakingas už Jūsų asmeninę informaciją (ir duomenų apsaugos teisės aktų atžvilgiu yra duomenų valdytojas), kurią renkame iš Jūsų ar apie Jus.

Su mumis dėl duomenų apsaugos galite susisiekti el. paštu: info@mangabis.lt

3. Kada ir kaip renkame Jūsų informaciją?
Asmeninę informaciją renkame šiais atvejais:

 • Kai klientams teikiame paslaugas.
 • Kai užsisakote paslaugas iš mūsų.
 • Kai naudojate mūsų interneto svetainę www.mangabis.lt
 • Kai kreipiatės į mus su skundu ar paklausimu.
 • Kai susisiekiate su mumis socialiniuose tinkluose.

4. Kokią informaciją renkame?

Informacija, kurią mums teikiate
Kai kreipiatės norėdami užsakyti mūsų paslaugas, mes prašome, kad pateiktumėte tikslią ir būtiną informaciją, kuri yra reikalinga norint atsakyti į Jūsų užklausą. Kai pateikiame savo asmeninę informaciją mums, mes ją naudojame tikslais, nurodytais duomenų gavimo metu arba tikslais, kurie akivaizdūs, atsižvelgiant į duomenų rinkimo kontekstą, pavyzdžiui mums pateikiant komercinį pasiūlymą.

Teikdami aukščiau nurodytas paslaugas savo klientams, galime rinkti asmeninę informaciją, tokią kaip:

 • Kontaktiniai duomenys, pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris.
 • Pageidavimai bendravimui, pvz., informacija apie tai, kokius naujienlaiškius norite gauti.
 • Kita reikšminga informacija, pvz., užimamos pareigos, kalba, pašto kodas, vietovė ir laiko zona, kurioje gyvenate.

Daugiau informacijos apie tai, kokią informaciją renkame kiekvienos mūsų teikiamos paslaugos atveju, taip pat informacija apie duomenų rinkimo tikslą ir teisinį pagrindą, pateikta žemiau.

Mes nerenkame jokių ypatingų asmens duomenų. Ypatingi asmens duomenys apima duomenis, susijusius su rasine ar etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais ar filosofiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu. Jeigu mums teikiate asmeninę informaciją apie kitus asmenis, tokius kaip Jūsų darbuotojus ar priklausomus asmenis, Jūs privalote gauti jų sutikimą prieš teikdami šią informaciją mums.

Informacija, kurią renkame mūsų svetainėje ir socialiniuose tinkluose
Mes galime rinkti visą ar kai kurią iš žemiau pateiktos informacijos, kai Jūs užsakote mūsų paslaugas, naudojatės prieiga prie turinio ar prisijungiate prie svetainės. Neapsiribojant žemiau pateiktos informacijos kategorijomis, ši informacija gali būti:

 • Kontaktinė informacija, pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris.
 • Vartotojo paskyros vardas, slaptažodis, slaptažodžio priminimo klausimai ir atsakymai.
 • Pageidavimai bendravimui, pvz., informacija apie tai, kokius naujienlaiškius norite gauti.
 • Atliekamų paieškų informacija.
 • Jūsų pakviestų draugų kontaktinė informacija (naudojama tik pageidaujamam komunikavimui).
 • Informacija patalpinta internete, pvz., mūsų bendruomenės diskusijose.

Kai kuriais atvejais mes automatiniu būdu renkame informaciją, kai apsilankote mūsų svetainėje arba susirašinėjimo el. laiškais metu. Automatizuotos technologijos apima slapukus ir kitas kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose naudojamas technologijas. Dėl papildomos informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus, perskaitykite mūsų Slapukų politiką.

Socialiniai tinklai
Jus galite susisiekti su mumis naudojantis socialiniais tinklais arba remiantis socialinių tinklų integracija mūsų svetainėje. Kai susisiekiate su mumis trečiųjų šalių socialiniuose tinkluose ar naudojatės svetainėje integruotomis socialinių tinklų funkcijomis, suteikiate mums prieigą prie tam tikros Jūsų paskyros socialiniuose tinkluose informacijos (pvz., vardas, el. pašto adresas, nuotrauka, lytis, gimimo data, pranešimai ar mėgstami puslapiai).

Jeigu skelbiate informaciją bendraudami su mumis socialiniuose tinkluose ar naudodamiesi socialinių tinklų integracija, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nuostatų, skelbiama informacija gali būti paskelbta internete viešai. Kai kuriuose socialiniuose tinkluose Jūs galite kontroliuoti, kokia Jūsų skelbiama informacija yra viešinama. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tai, kaip kontroliuoti Jūsų privatumo nustatymus, ir kaip trečiųjų šalių socialiniai tinklai tvarko Jūsų asmeninę informaciją, ieškokite informacijos socialinių tinklų privatumo nuostatuose ir naudojimo taisyklėse.

Mobilieji įrenginiai
Jeigu prie mūsų svetainės prisijungiate naudodami mobilųjį įrenginį, mes galime rinkti informaciją apie Jūsų mobiliojo įrenginio unikalų identifikavimo numerį ir įrenginio IP adresą, taip pat informaciją apie įrenginio operacinę sistemą, ryšio paslaugų teikėją bei vietos informaciją. Tam tikrais atvejais galime prašyti Jūsų sutikimo naudoti Jūsų telefono numerį (pvz., tikslu teikti iššokančius pranešimus).

5. Kaip naudojame Jūsų asmeninę informaciją?
Žemiau pateiktas Jūsų asmeninės informacijos tvarkymo tikslų apibendrinimas. Daugiau informacijos apie tai, kokią informaciją renkame kiekvienos mūsų teikiamos paslaugos atveju, taip pat informacija apie duomenų rinkimo tikslą ir teisinį pagrindą, pateikta žemiau.

Teikiant paslaugas savo klientams
Mes tvarkome asmeninę klientų pateiktą informaciją siekiant teikti mūsų profesionalias paslaugas. Konkretus jūsų asmeninės informacijos tvarkymo tikslas priklauso nuo teikiamų paslaugų rūšies ir apimties, taip pat taikomų įstatymų, reguliacinių gairių ir profesinių standartų. Galime tvarkyti Jūsų duomenis ir tais atvejais, kai į mus kaip klientas kreipiasi juridinis asmuo, tais atvejais, kai Jūs esate kliento darbuotojas ar kitaip susijęs su klientu. Tokiu atveju klientas privalo užtikrinti, kad Jūs esate informuotas apie Jūsų asmeninės informacijos perdavimą mums arba mūsų paslaugų teikėjams ir verslo partneriams.

Klientų užklausų administravimas
Mes tvarkome asmeninę mūsų klientų ir jų atstovų informaciją siekiant:

 • Atlikti tapatybės identifikavimo ir patikrinimo procedūras prieš pradedant paslaugų teikimą.
 • Komunikuoti su klientu, teikti paslaugas ir jas administruoti, bei užtikrinti apmokėjimą už paslaugas.
 • Tvarkyti klientų skundus ir paklausimus.

Bendravimas su klientais ir potencialiais klientais bei reklaminių pranešimų siuntimas
Mes tvarkome asmeninę mūsų klientų ir jų atstovų informaciją siekiant:

 • Komunikuoti su klientais dėl vykdomų, planuojamų ar siūlomų paslaugų.
 • Siųsti klientams naujienlaiškius, naudingą informaciją, reklamines žinutes ir kitą rinkodaros komunikaciją.
 • Pakviesti klientus į renginius (arba rengti bei administruoti tokius renginius).

Duomenų analizė
Mūsų verslas yra inovatyvus, todėl kuriame naujus aukšto lygio produktus ir paslaugas, remdamiesi ankstesnių santykių su klientais pagrindu. Naudojame priemones, skirtas apibendrinti ir anonimizuoti duomenis, taip užtikrinant Jūsų teises ir mūsų vykdomų veiksmų teisėtumą.

Norėdami naudoti Jūsų asmeninę informaciją kitais tikslais, kurie nesuderinami su tikslais, dėl kurių buvo surinkta Jūsų asmeninė informacija, prašysime Jūsų sutikimo. Visais atvejais, remdamiesi taikomais teisės aktais, siekiame proporcingumo tarp mūsų intereso tvarkyti Jūsų asmeninę informaciją ir Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, laisvių ir kitų interesų, kad būtų užtikrintas Jūsų asmeninės informacijos saugumas.

Teisinis pagrindas
Visas Jūsų asmeninės informacijos tvarkymas paremtas teisėtu pagrindu tvarkyti šią informaciją. Didžiąją dalimi atvejų, tvarkymas pagrįstas šiais pagrindais:

 • Tvarkymas yra būtinas vykdyti sutarčiai, kurios šalis Jūs esate, arba imtis veiksmų (Jūsų prašymu) sudaryti sutartį (pvz., mums padedant darbdaviui įgyvendinti pareigą Jums).
 • Tvarkymas yra būtinas užtikrinti teisinių reikalavimų laikymąsi (pvz., kai esame įpareigoti rinkti tam tikrą informaciją apie savo klientus dėl apskaitos ar mokestinių prievolių, ar kai privalome teikti informaciją teismams ar kitoms institucijoms).
 • Tvarkymas yra paremtas mūsų teisėtais komerciniais interesais, atsižvelgiant į Jūsų interesus ir pamatines teises (pvz., kai naudojame klientų mums pateiktą asmeninę informaciją teikti paslaugoms, tačiau kai naudojama informacija nėra būtina vykdyti sutartį, kurios šalis Jūs esate).

Ribotais atvejais tvarkymą grindžiame Jūsų sutikimu, pavyzdžiui, kai turime gauti Jūsų sutikimą norėdami siųsti Jums reklaminius pranešimus.

Prieš renkant ir/ar tvarkant Jūsų asmeninę informaciją, arba informaciją apie teistumą, mes nustatysime teisėtą pagrindą naudoti šią informaciją. Įprastai, toks pagrindas bus:

 • Jūsų aiškus sutikimas.
 • Mūsų arba trečiųjų šalių teisinių reikalavimų kėlimas, įgyvendinimas arba gynyba nuo reikalavimų.

6. Ar mes renkame informaciją iš vaikų?
Mes niekada tiesiogiai neteikiame savo paslaugų vaikams ir niekada žinodami nerenkame asmeninės informacijos iš vaikų.

7. Kiek laiko mes saugome asmeninę informaciją?
Laikotarpis, kurį mes saugome Jūsų asmeninę informaciją, priklauso nuo duomenų gavimo tikslo bei duomenų kategorijų. Mes Jūsų asmeninę informaciją saugome ne ilgiau negu tai reikalinga tikslams, numatytiems šame Pranešime, išskyrus atvejus, kai ilgesnis saugojimo laikotarpis numatytas teisės aktuose. Mes įgyvendinome tinkamas priemones, skirtas laiku, saugiai ir nuosekliai sunaikinti Jūsų asmeninę informaciją, kai ši informacija nebėra reikalinga.

Tam tikrais atvejais Jūsų asmeninę informaciją galime saugoti ilgesnį laikotarpį, kad turėtume tikslią informaciją apie Jūsų santykius su mumis, siekiant spręsti potencialius skundus ir ginčus, arba jeigu pagrįstai manome, jog egzistuoja teisminio ginčo grėsmė, susijusi su Jūsų asmenine informacija arba santykiais su mumis.

8. Ar mes atskleidžiame Jūsų asmeninę informaciją?

Verslo partneriai

Jūsų asmeninę informaciją perduodame verslo partneriams, teikiantiems specializuotas paslaugas arba bendradarbiavimo su mumis atveju. Šie verslo partneriai veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai ir patys atsako už duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi. Susipažinkite su jų privatumo pranešimais dėl daugiau informacijos apie jų taikomą privatumo politiką. Verslo partneriai pirmiausia apima įvairių IT paslaugų ir susijusių paslaugų teikėjus.

Paslaugų teikėjai
Mes galime atskleisti Jūsų informaciją mūsų paslaugų teikėjams, kad jie mūsų vardu galėtų teikti paslaugas ir tvarkyti Jūsų informaciją (pvz., teikiant paslaugas mūsų klientams arba naudojant informaciją mūsų pačių tikslams, pvz., marketingui). Šie paslaugų teikėjai yra įpareigoti su mumis sudarytomis sutartimis nenaudoti ir neatskleisti Jūsų asmeninės informacijos kitaip, negu būtina teikiant paslaugas mūsų vardu arba įgyvendinant teisinius reikalavimus. Šie paslaugų teikėjų veiksmai gali apimti bet kuriuos tvarkymo veiksmus, aprašytus skyriuje „Kaip naudojame Jūsų asmeninę informaciją?“. Šie paslaugų teikėjai tinkamai saugo Jūsų duomenis, o su duomenimis atliekami veiksmai apriboti tikslais, kuriais duomenys buvo surinkti. Paslaugų teikėjai apima, pvz., IT paslaugų teikėjus, prižiūrinčius mūsų sistemas; automatizuoto marketingo paslaugų teikėjus, kontaktų centro paslaugų teikėjus; ir panašiai.

Teisiniai reikalavimai ir verslo perleidimas
Mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją, jeigu: (i) to reikalauja įstatymai, taisyklės, įsakymai, standartai ar kiti teisėti teisiniai reikalavimai; (ii) atsakant į valstybės institucijų oficialias užklausas ar reikalavimus; (iii) kai manome, jog atskleidimas yra būtinas užkirsti kelią finansinei ar kitokiai žalai; (iv) tiriant neteisėtus veiksmus; ar (v) perleidžiant visą arba dalį mūsų verslo. Atskleidimas taip pat gali būti reikalingas vykdant įmonės auditą ar tiriant skundus bei pavojų saugumui.

9. Ar mes perduodame Jūsų asmeninę informaciją į kitas šalis?
Tam tikrais atvejais Jūsų asmeninę informaciją galime perduoti paslaugų teikėjams ar verslo partneriams, veikiantiems kitose šalyse. Su mumis susijusios įmonės, verslo partneriai, paslaugų teikėjai ir kiti tretieji asmenys gali būti įsisteigę šalyse, kurių Europos Komisija nepripažįsta užtikrinančiomis tinkama duomenų apsaugos lygį.

Kai perduodame duomenis, mes užtikriname, kad:

 • Duomenų perdavimas yra paremtas sutartimis, parengtomis pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių nuostatas, kurios įpareigoja kiekvieną šalį tvarkyti duomenis užtikrinant tinkamą saugumo lygį.
 • Gavę paklausimus iš institucijų, visada kruopščiai juos patikriname ir tik tada perduodame asmeninę informaciją.

Jeigu norite daugiau informacijos apie Jūsų asmeninės informacijos perdavimą už Europos Ekonominės Erdvės ribų, galite kreiptis į mumis šiame Pranešime nurodytais būdais. Jūs taip pat turite teisę prašyti pateikti informaciją apie saugumo priemones, kurių imamės užtikrinant informacijos saugumą (įskaitant atitinkamų duomenų perdavimo sutarčių kopijas).

10. Kokias saugumo priemones naudojame tvarkant Jūsų asmeninę informaciją?
Jūsų asmeninės informacijos saugumas mums yra labai svarbus, todėl mes įgyvendinome technines ir organizacines priemones skirtas apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ir sunaikinimo. Jūsų asmeninę informaciją saugome nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ir atskleidimo naudodami saugumo technologijas ir procedūras, tokias kaip duomenų šifravimas ir prieigos ribojimas. Tik tinkamai autorizuoti asmenys turi prieigą prie Jūsų asmeninės informacijos, ir šie asmenys yra tinkamai informuoti kaip užtikrinti asmenines informacijos saugumą. Mūsų paslaugų teikėjai ir verslo partneriai yra įpareigoti užtikrinti asmeninės informacijos konfidencialumą ir nenaudoti šios informacijos kitaip negu numatyta.

11. Kokius veiksmus galite atlikti su savo asmenine informacija?
Savo klientams suteikiame tam tikro pobūdžio pasirinkimus, susijusius su tvarkoma asmenine informacija. Kai teikiate mums savo asmeninę informaciją, pateikiame Jums galimybę pasirinkti, ar norite gauti rinkodaros pranešimus (el. laiškus, SMS žinutes). Bet kuriuo metu galite atsisakyti rinkodaros pranešimų naudojantis nuoroda, esančia pranešime, apsilankę puslapyje arba susisiekę su mumis šiame Pranešime pateiktais kontaktais.

Jūs taip pat turite galimybę pasinaudoti žemiau išvardintomis duomenų subjekto teisėmis. Tam tikrais atvejais šių teisių įgyvendinimas gali būti ribojamas arba galime atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą, pvz., kai Jūsų prašymas prieštarauja teisiniam reguliavimui. Mes taip pat galime paprašyti Jūsų pateikti papildomą informaciją, kad galėtume įsitikinti Jūsų tapatybe ir dėl kitų saugumo priežasčių.

Šiomis teisėmis galite pasinaudoti susisiekę su mumis šiame Pranešime pateiktais kontaktais. Kiek įmanoma, mes visada stengiamės kuo greičiau atsakyti į prašymus ir užklausas arba informuoti apie poreikį pateikti papildomą informaciją.

Teisė susipažinti su asmens duomenimis
Jūs turite teisę susipažinti su savo asmenine informacija, kurią mes tvarkome. Susipažinti su dalimi informacijos galite prisijungę prie savo vartotojo paskyros.

Teisė ištaisyti asmens duomenis
Jūs turite teisę prašyti, kad ištaisytume Jūsų asmeninę informaciją, kuri yra netiksli arba pasenusi.

Teisė būti pamirštam
Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę prašyti, kad Jūsų asmeninė informacija būtų ištrinta. Jeigu ištrinsime Jūsų asmeninę informaciją, visos ar kai kurios mūsų teikiamos paslaugos gali tapti neįgyvendinamos.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Kai kuriais atvejais, pvz., kilus klausimams dėl asmeninės informacijos teisingumo, galite prašyti apriboti asmeninės informacijos tvarkymą.

Teisė į duomenų perkeliamumą
Jūs turite teisę prašyti, kad pateiktume su Jumis susijusią asmeninę informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, tačiau tik tada, kai informacijos tvarkymas grindžiamas sutikimu ir tvarkymas vykdomas automatizuotomis priemonėmis.

Teisė nesutikti su tvarkymu

Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmeninės informacijos tvarkymu, tačiau tik tais atvejais, kai tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtais interesais. Tokiu atveju galime pateikti argumentus, kodėl mūsų teisėti interesai turi viršenybę prie Jūsų teises.

Automatizuotas sprendimų priėmimas
Jūs turite teisę, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris Jums panašiu būdu daro didelį poveikį, išskyrus kai: (i) sprendimas yra būtinas vykdyti sutartį, kurios šalis Jūs esate; (ii) sprendimas yra leidžiamas teisės aktų; ir (iii) sprendimas pagrįstas aiškių Jūsų sutikimu.

12. Susisiekite su mumis
Jeigu turite pageidavimų, nusiskundimų ar kitų klausimų, maloniai prašome kreiptis mūsų el. paštu: info@mangabis.lt

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. +370 5 271 2804, +370 5 279 1445, faks. +370 5 261 9494, el. paštu ada@ada.lt.

13. Pakeitimai
Šis pranešimas kartais gali būti keičiamas. Atlikus pakeitimus, naujausia Pranešimo versija bus patalpinta mūsų svetainėje ir bus atnaujinta paskutinio pakeitimo data. Mes rekomenduojame reguliariai perskaityti šį Pranešimą, kad būtumėte susipažinę su naujausia asmeninės informacijos tvarkymo praktika.

Pranešimas paskutinį kartą atnaujintas 2020-04-01

Slinkite į viršų